• $170.00 برای واجد شرایط بودن برای حمل و نقل رایگان
    شما نیاز دارید حداقل سفارش دهید

لیلیوم، لیلی Tigrinum - لامپ / غده / ریشه - Lilium Tigrinum

قیمت قدیمی: $4.50
$2.93
شما ذخیره کنید: $1.58 (35%)
تبلیغات به پایان می رسد 2020-07-16
تبلیغات به پایان می رسد
002727
اتمام موجودی
  •  پیاز: 1
  • اندازه  پیاز: 16/18 سانتیمتر
  • زمستانی در زمین: بله
  • ارتفاع: 60 - 80 سانتی متر
  • دوره گلدهی: VII - VIII
  • دوره کاشت: IV - V
  • عمق کاشت: 12 تا 15 سانتیمتر
  • کاشت فاصله: 20 سانتی متر