Popular product: This product was last bought 8 hour ago.
 • $110.00 برای واجد شرایط بودن برای حمل و نقل رایگان
  شما نیاز دارید حداقل سفارش دهید

لیلیوم، لیلی Triumphator - لامپ / غده / ریشه - Lilium

قیمت قدیمی: $3.09
$2.31
شما ذخیره کنید: $0.77 (25%)
تبلیغات به پایان می رسد 2019-09-21
تبلیغات به پایان می رسد
000900
در انبار
+
 •  پیاز: 1
 • اندازه  پیاز: 16/18 سانتیمتر
 • زمستانی در زمین: بله
 • ارتفاع: 90 سانتیمتر
 • دوره گلدهی: VI - VII
 • دوره کاشت: IV - V
 • عمق کاشت: 12 تا 15 سانتیمتر
 • کاشت فاصله: 20 سانتی متر

محصولات مرتبط

-25%
$3.53 $4.71
تبلیغات به پایان می رسد
$3.53 $4.71
تبلیغات به پایان می رسد
$3.53 $4.71
تبلیغات به پایان می رسد