گلادیلاک Spic و Span - 5 لامپ - Gladiolus Spic and Span

$5.76
000933
اتمام موجودی
  •  پیاز: 5
  • اندازه  پیاز: 14/16 سانتیمتر
  • زمستانی در زمین: نه
  • ارتفاع: 100 - 120 سانتی متر
  • دوره گلدهی: VII - VIII
  • دوره کاشت: IV - V
  • عمق کاشت: 10 سانتیمتر
  • کاشت فاصله: 12 سانتی متر