• £130.00 برای واجد شرایط بودن برای حمل و نقل رایگان
    شما نیاز دارید حداقل سفارش دهید

گلادیلاک Spic و Span - 5 لامپ - Gladiolus Spic and Span

قیمت قدیمی: £4.48
£2.91
شما ذخیره کنید: £1.57 (35%)
تبلیغات به پایان می رسد 2020-07-14
تبلیغات به پایان می رسد
000933
اتمام موجودی
  •  پیاز: 5
  • اندازه  پیاز: 14/16 سانتیمتر
  • زمستانی در زمین: نه
  • ارتفاع: 100 - 120 سانتی متر
  • دوره گلدهی: VII - VIII
  • دوره کاشت: IV - V
  • عمق کاشت: 10 سانتیمتر
  • کاشت فاصله: 12 سانتی متر