• $110.00 برای واجد شرایط بودن برای حمل و نقل رایگان
    شما نیاز دارید حداقل سفارش دهید

Anemone آقای Fokker - 20 لامپ

قیمت قدیمی: $8.64
$6.48
شما ذخیره کنید: $2.16 (25%)
تبلیغات به پایان می رسد 2019-10-19
تبلیغات به پایان می رسد
000938
اتمام موجودی
  •  پیاز: 20
  • اندازه  پیاز: 5/6 سانتیمتر
  • زمستانی در زمین: بله
  • ارتفاع: 20 تا 30 سانتی متر
  • دوره گلدهی: VII - VIII
  • دوره کاشت: IV - V
  • عمق کاشت: 6 سانتیمتر
  • کاشت فاصله: 8 - 10 سانتی متر

محصولات مرتبط

$7.30 $9.74
تبلیغات به پایان می رسد
$5.84 $7.78
تبلیغات به پایان می رسد
$7.30 $9.74
تبلیغات به پایان می رسد
$7.50 $10.01
تبلیغات به پایان می رسد
-25%
$7.91 $10.54
تبلیغات به پایان می رسد