• $110.00 برای واجد شرایط بودن برای حمل و نقل رایگان
    شما نیاز دارید حداقل سفارش دهید

Hemerocallis، Daylily کاترین Woodberry - لامپ / غده / ریشه - Hemerocallis hybrida Catherine Woodberry

قیمت قدیمی: $3.84
$2.88
شما ذخیره کنید: $0.96 (25%)
تبلیغات به پایان می رسد 2019-10-16
تبلیغات به پایان می رسد
002729
اتمام موجودی
  •  پیاز: 1
  • اندازه  پیاز: گیاهچه
  • زمستانی در زمین: بله
  • ارتفاع: 70 سانتی متر
  • دوره گلدهی: VI - IX
  • دوره کاشت: IV - V
  • عمق کاشت 2-3 سانتی متر
  • کاشت فاصله: 50 سانتی متر