• 149.00 Ak chcete získať nárok na dopravu zdarma
    musíte zadať minimálnu objednávku

Predsezónna objednávka

Podmienky plnenia objednávok, ktoré zahŕňajú výrobky z predsezónneho obdobia.

1. Výberom z predsezónneho obdobia sa môžete spoľahnúť na nižšie ceny ako nákupy uskutočnené počas sezóny, aj keď je objednávka odoslaná na vrchole sezóny.

2. Objednávky zadané počas predsezónnej ponuky sa odosielajú v poradí, v akom boli prijaté. Dĺžka frontu závisí od popularity ponúkaného produktu a čakacia doba na doručenie sa môže predĺžiť, ak sa objednávka umiestni na konci obdobia predsezónnej ponuky. V takýchto prípadoch vám budú informácie o prípadných oneskoreniach zaslané e-mailom.

3. Všetky predsezónne produkty sú garantované našimi dodávateľmi. Vo výnimočných prípadoch (napr. Ochorenie rastlín) bude zákazník okamžite informovaný o možných riešeniach situácie.

4. Opis každého výrobku z obdobia pred sezónou obsahuje jasné označenie, kedy bude bežne k dispozícii na predaj a kedy bude odoslaný.

5. V prípade, že objednávka obsahuje aj iné výrobky, ktoré nie sú súčasťou predsezónneho sortimentu, budú odoslané spolu so zakúpenými predsezónnymi výrobkami. Neplatí to vtedy, keď sú výrobky aj v poradí, ktoré by sa nemalo skladovať v sklade príliš dlho (napr. Sadenice rastlín) alebo ak si zákazník osobitne praje rozdeliť zákazku na dve časti. V takýchto prípadoch sa k nákladom na dodanie môžu pripočítať dodatočné dodacie poplatky.

6. Platba za predsezónne objednávky:

a. Preferovaný spôsob platby je predchádzajúci bankový prevod (tradičná alebo rýchla online platba). Čakáme na príchod záloh až do 10 dní od okamihu zadania objednávky. Objednávky, ktoré nebudú uhradené po tomto čase, budú zrušené.