Cúc vạn thọ, hạt Calendula officinalis

Hạt giống của cúc vạn thọ, một trong những cây thuốc phổ biến, có sẵn trong cửa hàng của chúng tôi. Những hạt giống này tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, vì chúng chỉ đến từ các nhà sản xuất nổi tiếng. Thực tế này đảm bảo canh tác thành công, tất nhiên, với điều kiện là các điều kiện phát triển thích hợp được duy trì và các biện pháp chăm sóc thích hợp được thực hiện.

Cúc vạn thọ cho thấy nhiều tác dụng chữa bệnh, như chống viêm, kháng nấm, làm dịu, cholagogue và tâm trương. Nó cũng thể hiện giá trị dinh dưỡng và khí, vì cánh hoa của nó có thể ăn được. Chúng có thể được thêm vào món salad, súp. Bạn cũng có thể trang trí các món ăn với chúng hoặc sử dụng chúng như thuốc nhuộm.

Cúc vạn thọ tương đối dễ trồng và không gây ra vấn đề gì cho những người làm vườn ít kinh nghiệm. Mua hạt giống của nó để tô điểm cho khu vườn của bạn với những bông hoa màu cam và tận hưởng sức mạnh chữa bệnh có giá trị.

25,143  41,929 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
28,000  46,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
28,000  46,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
63,929  106,571 
Khuyến mãi kết thúc
63,929  106,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
71,071  118,429 
Khuyến mãi kết thúc
71,071  118,429 
Khuyến mãi kết thúc
99,643  166,071 
Khuyến mãi kết thúc
63,929  106,571 
Khuyến mãi kết thúc