• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Hạt cỏ

Lựa chọn cỏ cỏ - Đồng cỏ P-16 - 2,5 kg - -40%
756,286  1,260,429 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ "Pastwiskowa KP-3" - cho đồng cỏ - 5 kg - -40%
1,530,000  2,550,000 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ - "kowa KŁ-5" - cho đồng cỏ- 5 kg - -40%
1,530,000  2,550,000 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ - Đối với đồng cỏ, không có cây họ đậu KP-10 - 5 kg - -40%
1,530,000  2,550,000 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ - Đối với cỏ khô và ủ chua, KP-1 Turbo phát triển nhanh, loại mùa đông - 10 kg - -40%
1,892,857  3,154,714 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ - Đối với cỏ khô và ủ chua, KP-1 Turbo phát triển nhanh, loại lò xo - 10 kg - -40%
2,025,429  3,375,714 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ - Cho cỏ khô và ủ chua KP-1 - 10 kg - -40%
2,112,857  3,521,429 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ cỏ "Pastwiskowa KP-4" - cho đồng cỏ - 10 kg - -40%
2,608,286  4,347,143 
Khuyến mãi kết thúc