• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Bộ và gói

-40%
77,714  129,571 
Khuyến mãi kết thúc
Spaghetti squash - bộ hạt giống của 2 loại thực vật - -40%
91,786  153,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
98,286  163,857 
Khuyến mãi kết thúc
Rau để trồng xen - Đặt không. 9 - hạt của 3 loài - -40%
108,000  180,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
110,571  184,286 
Khuyến mãi kết thúc
Rocket (arugula) - bộ hạt giống của 2 giống cây trồng - -40%
121,857  203,143 
Khuyến mãi kết thúc
Mamba đen - hạt giống của 3 loài thực vật có hoa - -40%
137,214  228,714 
Khuyến mãi kết thúc
Hơi thở của em bé - hạt giống của 3 loài thực vật có hoa - -40%
137,214  228,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
144,500  240,857 
Khuyến mãi kết thúc
Bộ thực vật chống sâu bệnh - bọ chét - hạt giống của 4 loài thực vật - -40%
167,643  279,357 
Khuyến mãi kết thúc
Thì là, rau mùi tây, hẹ - bộ hạt của 3 loài thực vật - -40%
168,143  280,286 
Khuyến mãi kết thúc
Rau để trồng xen - Đặt không. 5 - hạt của 4 loài rau - -40%
171,071  285,071 
Khuyến mãi kết thúc
Butternut squash - bộ hạt của 3 giống cây trồng - -40%
182,286  303,857 
Khuyến mãi kết thúc
Sầu riêng (bến tàu), cải xoăn, rau bina - bộ hạt của 3 loài thực vật - -40%
182,857  304,714 
Khuyến mãi kết thúc
Rau mùi tây, tỏi tây, celeriac - bộ hạt của 3 loài thực vật - -40%
185,429  309,000 
Khuyến mãi kết thúc
Daisy, nữ hoàng của đồng cỏ châu Âu - hạt giống của 4 loài thực vật có hoa - -40%
190,357  317,214 
Khuyến mãi kết thúc
Rau có tác dụng giải độc cơ thể - bộ hạt của 4 loài thực vật - -40%
194,929  324,857 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
204,143  340,214 
Khuyến mãi kết thúc
Đậu rộng, đậu, đậu - hạt của 3 loài thực vật - -40%
212,143  353,571 
Khuyến mãi kết thúc
Bắp cải - hạt giống của 4 giống cây rau - -40%
224,214  373,714 
Khuyến mãi kết thúc
Rau củ - bộ 1 - hạt của 4 cây rau - -40%
236,571  394,286 
Khuyến mãi kết thúc