• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Bộ và gói

-40%
84,071  140,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
92,286  153,786 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
92,571  154,286 
Khuyến mãi kết thúc
Rau để trồng xen - Đặt không. 9 - hạt của 3 loài - -40%
108,000  180,000 
Khuyến mãi kết thúc
Bão táp sa mạc - hạt giống của 3 giống - -40%
116,643  194,429 
Khuyến mãi kết thúc
Rocket (arugula) - bộ hạt giống của 2 giống cây trồng - -40%
121,857  203,143 
Khuyến mãi kết thúc
Okra, ngón tay của Lady - bộ hạt của 2 giống cây rau - -40%
156,071  260,143 
Khuyến mãi kết thúc
Fennel - bộ hạt giống của 3 giống cây trồng rau - -40%
165,857  276,429 
Khuyến mãi kết thúc
Củ cải dài vừa - bộ hạt của 3 giống cây rau - -40%
165,857  276,429 
Khuyến mãi kết thúc
Thì là, rau mùi tây, hẹ - bộ hạt của 3 loài thực vật - -40%
168,143  280,286 
Khuyến mãi kết thúc
Thực vật làm dịu phản ứng dị ứng - bộ hạt của 3 loài thực vật - -40%
170,714  284,571 
Khuyến mãi kết thúc
Rau mùi tây, tỏi tây, celeriac - bộ hạt của 3 loài thực vật - -40%
185,429  309,000 
Khuyến mãi kết thúc
Đậu rộng, đậu, đậu - hạt của 3 loài thực vật - -40%
212,143  353,571 
Khuyến mãi kết thúc
Rau mùi tây - hạt giống của 4 giống cây rau - -40%
219,571  366,000 
Khuyến mãi kết thúc
Rau củ - bộ 1 - hạt của 4 cây rau - -40%
236,571  394,286 
Khuyến mãi kết thúc
Rau bina - hạt giống của 4 loại cây rau - -40%
253,571  422,571 
Khuyến mãi kết thúc
Rau bất thường - hạt của 4 loài thực vật - -40%
253,571  422,571 
Khuyến mãi kết thúc
Dill - hạt giống của 5 loại cây rau - -40%
258,429  430,714 
Khuyến mãi kết thúc
Hành tây - bộ hạt của 3 giống cây trồng rau; eschalot - -40%
258,714  431,143 
Khuyến mãi kết thúc
Đậu Pháp - bộ hạt của 4 giống cây rau - -40%
280,571  467,571 
Khuyến mãi kết thúc
Hạt tiêu + cà chua - hạt giống của 4 loài thực vật - -40%
282,857  471,429 
Khuyến mãi kết thúc