• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Hạt giống nông nghiệp

Hạt đậu trường "Hubal" - 1 kg - -40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
Cây lupin ngọt ngào "Zeus" - 1 kg; cây lupin lá hẹp, cây lupin lá hẹp, cây lupin xanh - -40%
80,429  134,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,429  134,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
86,000  143,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,571  167,571 
Khuyến mãi kết thúc
Serradella - 1 kg; chân chim thông thường - -40%
231,714  386,143 
Khuyến mãi kết thúc
Serradella - sau vụ - 1000 g; chân chim - -40%
278,286  463,857 
Khuyến mãi kết thúc
Lựa chọn cỏ Hay với Fabacecae M1 - 2 kg -  - hạt -40%
557,143  928,571 
Khuyến mãi kết thúc
Chọn cỏ và đồng cỏ - đồng cỏ không có loài Fabacecae - B2 - 2 kg -  - hạt -40%
578,571  964,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
664,286  1,107,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
1,151,143  1,918,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
2,169,714  3,616,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
2,571,214  4,285,357 
Khuyến mãi kết thúc
Cỏ linh lăng "Plato" - 10 kg; linh chi - -40%
3,214,286  5,357,143 
Khuyến mãi kết thúc