Hạt giống nông nghiệp

-40%
290,000  483,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
371,071  618,429 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
566,857  944,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
2,608,286  4,347,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
56,857  94,714 
Khuyến mãi kết thúc
Bắp cải làm thức ăn gia súc "Boma" - 100 g - -40%
62,143  103,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
80,429  134,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
87,571  146,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,571  167,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
106,786  178,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
120,000  200,000 
Khuyến mãi kết thúc
Lupin hẹp "Tango" - 1 kg; Lupin lá hẹp, lupin xanh - Lupinus angustifolius - hạt -40%
124,429  207,357 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
134,214  223,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
142,500  237,500 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
173,429  289,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
180,000  300,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
203,143  338,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
229,214  382,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
230,643  384,429 
Khuyến mãi kết thúc
Serradella - 1 kg; chân chim thông thường - -40%
286,714  477,857 
Khuyến mãi kết thúc
Củ cải xanh nhiều lớp "Rekord Poly" - đỏ - 0,5 kg - -40%
321,000  535,000 
Khuyến mãi kết thúc