• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Hạt giống nông nghiệp

-40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,571  167,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,857  168,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
118,071  196,786 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
153,286  255,500 
Khuyến mãi kết thúc
Serradella - 1 kg; chân chim thông thường - -40%
231,714  386,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
262,214  437,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
473,857  789,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
566,857  944,714 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
800,214  1,333,643 
Khuyến mãi kết thúc
Serradella - 5 kg; chân chim thông thường - -40%
1,151,143  1,918,571 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
2,571,214  4,285,357 
Khuyến mãi kết thúc
Cỏ linh lăng "Plato" - 10 kg; linh chi - -40%
3,214,286  5,357,143 
Khuyến mãi kết thúc