• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Hạt giống băng

-40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
2 trong 1 - Lễ hội mùi tây lá mịn 68 + Ngò tây xoăn xù Rêu xoăn - BĂNG KEO - -40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
2 trong 1 - Củ cải đỏ Krasa + Củ cải trắng Sniezka (Bạch Tuyết) - BĂNG KEO HẠT - -40%
60,071  100,143 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
60,500  100,786 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
70,214  117,071 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
77,714  129,571 
Khuyến mãi kết thúc
2 trong 1 - Dưa chuột "Parys" và thì là "Krezus" - 2 x 2 m Dưa chuột và 1 x 2 m Dill - SEED TAPE - -40%
86,000  143,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
90,000  150,000 
Khuyến mãi kết thúc