• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Hạt giống băng

-40%
77,714  129,571 
Khuyến mãi kết thúc
2 trong 1 - Dưa chuột "Parys" và thì là "Krezus" - 2 x 2 m Dưa chuột và 1 x 2 m Dill - SEED TAPE - -40%
86,000  143,286 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
2 trong 1 - Cà rốt nhiều màu và củ cải nhiều màu - SEED TAPE - Raphanus sativus  - hạt -40%
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
100,000  166,643 
Khuyến mãi kết thúc
102,071  170,143 
Khuyến mãi kết thúc
129,571  216,000 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
133,714  222,857 
Khuyến mãi kết thúc
-40%
133,714  222,857 
Khuyến mãi kết thúc
133,714  222,857 
Khuyến mãi kết thúc
133,714  222,857 
Khuyến mãi kết thúc