Tiếp xúc

Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với bất kỳ truy vấn nào bạn có thể có liên quan đến đơn đặt hàng hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Thêm chủ đề của yêu cầu của bạn, số thứ tự tham chiếu (nếu có), số khách hàng, mã bưu điện và số điện thoại của bạn trong tin nhắn sẽ giúp chúng tôi xử lý truy vấn của bạn một cách kịp thời.

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như số điện thoại hoặc địa chỉ email, với các bên thứ ba.

Thắc mắc qua điện thoại:

Điện thoại: +44 7999 378060
Thứ Hai-Thứ Sáu 9 giờ sáng - 4 giờ chiều

Gửi yêu cầu:

Garden Seeds Market,
Sulejkowska 56/58/215
04-157 Warsaw
Ba Lan

Số nhận dạng người nộp thuế: PL537-220-80-01

tiền tệ tài khoản ngân hàng BIC/SWIFT
(USD) PL 43 1140 2004 0000 3312 0666 7317 BREXPLPWMBK
(GBP) PL 84 1140 2004 0000 3212 0809 2043 BREXPLPWMBK
(EUR) PL 37 1140 2004 0000 3712 0369 8156 BREXPLPWMBK
(NOK) PL 03 1140 2004 0000 3012 1059 1446 BREXPLPWMBK
(SEK) PL 51 1140 2004 0000 3412 1059 1453 BREXPLPWMBK
(DKK) PL 50 1140 2004 0000 3912 1059 1420 BREXPLPWMBK
(HUF) PL 48 1140 2004 0000 3012 1059 1412 BREXPLPWMBK
(CZK) PL 95 1140 2004 0000 3212 1059 1438 BREXPLPWMBK

Thắc mắc trực tuyến: