Tiếp xúc

Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với bất kỳ truy vấn nào bạn có thể có liên quan đến đơn đặt hàng hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Thêm chủ đề của yêu cầu của bạn, số thứ tự tham chiếu (nếu có), số khách hàng, mã bưu điện và số điện thoại của bạn trong tin nhắn sẽ giúp chúng tôi xử lý truy vấn của bạn một cách kịp thời.

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như số điện thoại hoặc địa chỉ email, với các bên thứ ba.

Thắc mắc qua điện thoại:

Điện thoại: +44 7999 378060
Thứ Hai-Thứ Sáu 9 giờ sáng - 4 giờ chiều

Gửi yêu cầu:

Garden Seeds Market,
Sulejkowska 56/58/215
04-157 Warsaw
Ba Lan

Số nhận dạng người nộp thuế: PL537-220-80-01

tiền tệ tài khoản ngân hàng BIC/SWIFT
(USD) PL 47 1090 2590 0000 0001 4822 9798 WBKPPLPP
(GBP) PL 48 1090 2590 0000 0001 4822 9780 WBKPPLPP
(EUR) PL 75 1090 2590 0000 0001 4822 9682 WBKPPLPP
(NOK) PL 08 1090 2590 0000 0001 4822 9918 WBKPPLPP
(SEK) PL 56 1090 2590 0000 0001 4822 9927 WBKPPLPP
(DKK) PL 72 1090 2590 0000 0001 4822 9833 WBKPPLPP
(HUF) PL 09 1090 2590 0000 0001 4822 9900 WBKPPLPP
(CZK) PL 55 1090 2590 0000 0001 4822 9848 WBKPPLPP
(CHF) PL 19 1090 2590 0000 0001 4822 9817 WBKPPLPP
(RON) PL 64 1090 2590 0000 0001 5400 4484 WBKPPLPP

Thắc mắc trực tuyến: