• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Sản xuất hoa

Bình ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 1 cái - -10%
8,000  8,857 
Khuyến mãi kết thúc
Bình ươm vuông - 7 x 7 x 7 cm - 1 cái - -10%
10,500  11,643 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 20 miếng - -51%
33,286  68,571 
Khuyến mãi kết thúc
-56%
40,000  90,000 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
106,929  118,786 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm xanh, tròn có khay - 12 cái - -10%
119,143  132,357 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm màu đen, tròn có khay - 12 cái - -10%
119,143  132,357 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
137,429  152,714 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
137,429  152,714 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm vuông màu đen 8 x 8 cm - 12 cái + hai khay - -10%
137,429  152,714 
Khuyến mãi kết thúc
Microgreen - Trồng container - lá non với hương vị độc đáo - -10%
168,429  187,143 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 200 miếng - -68%
222,143  685,714 
Khuyến mãi kết thúc