• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Sản xuất hoa

Bình ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 1 cái - -10%
8,000  8,857 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 9 x 7 cm - 1 cái - -10%
12,500  13,857 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 10 x 8 cm - 1 cái - -10%
14,643  16,286 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 10 x 9 cm - 1 cái - -10%
15,000  16,643 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 11 x 9 cm - 1 cái - -10%
16,643  18,500 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 12 x 9,5 cm - 1 cái - -10%
18,857  20,929 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 13 x 10,3 cm - 1 cái - -10%
22,929  25,500 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 14 x 11 cm - 1 cái - -10%
23,143  25,714 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn cứng - 16 x 13,5 cm - 1 cái - -10%
24,429  27,143 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn cứng - 17 x 14,5 cm - 1 cái - -10%
25,357  28,214 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
106,929  118,786 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm tròn - 14 x 11 cm - 10 cái - -10%
108,643  120,714 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 20 miếng - -10%
110,571  122,857 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm màu đen, tròn có khay - 12 cái - -10%
119,143  132,357 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm xanh, tròn có khay - 12 cái - -10%
122,143  135,714 
Khuyến mãi kết thúc
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc