• 4,300,000 ₫ Để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển
    bạn cần đặt một thứ tự tối thiểu

Sản xuất hoa

8,857 
11,643 
13,857 
16,286 
16,643 
20,929 
25,500 
25,929 
27,786 
-46%
37,000  68,571 
-51%
44,429  90,000 
Chậu ươm tròn - 9 x 7 cm - 20 miếng - -48%
55,571  107,143 
Chậu ươm tròn - 10 x 8 cm - 20 miếng - -50%
62,929  125,714 
Chậu ươm tròn - 10,5 x 8 cm - 20 miếng - -48%
66,643  128,571 
Chậu ươm tròn - 12 x 9,5 cm - 20 miếng - -50%
81,429  161,429 
Chậu ươm tròn - 13 x 10,3 cm - 20 miếng - -54%
91,643  197,143 
Bình ươm cứng, tròn - 16 x 13,5 cm - 10 miếng - -5%
95,071  100,000 
Bình ươm cứng, tròn - 17 x 14,5 cm - 10 miếng - -5%
101,857  107,143 
118,786 
132,357 
132,357