Sản xuất hoa

Microgreen - Trồng container - lá non với hương vị độc đáo - -10%
168,429  187,143 
Khuyến mãi kết thúc
Bình ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 1 cái - -10%
8,000  8,857 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 9 x 7 cm - 1 cái - -10%
15,000  16,643 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 12 x 9,5 cm - 1 cái - -10%
18,857  20,929 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 10 x 9 cm - 1 cái - -10%
20,143  22,357 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 11 x 9 cm - 1 cái - -10%
20,143  22,357 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 10,5 x 8 cm - 1 cái - -10%
21,214  23,571 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 14 x 11 cm - 1 cái - -10%
23,143  25,714 
Khuyến mãi kết thúc
Nồi ươm tròn - 13 x 10,3 cm - 1 cái - -10%
28,786  32,000 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 20 miếng - -32%
47,857  70,000 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
122,214  135,786 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
134,643  149,643 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
134,643  149,643 
Khuyến mãi kết thúc
-10%
134,643  149,643 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm màu đen, tròn có khay - 12 cái - -10%
134,643  149,643 
Khuyến mãi kết thúc
Vườn ươm vuông 8 x 8 cm màu hồng - 12 cái + hai khay - -10%
144,643  160,714 
Khuyến mãi kết thúc
Vườn ươm vuông 8 x 8 cm xanh - 12 cái + hai khay - -10%
144,643  160,714 
Khuyến mãi kết thúc
Chậu ươm xanh, tròn có khay - 12 cái - -10%
144,643  160,714 
Khuyến mãi kết thúc