Sản xuất hoa

Microgreen - Trồng container - lá non với hương vị độc đáo - -40%
112,286  187,143 
8,857 
14,500 
17,500 
22,357 
22,500 
22,500 
22,857 
24,286 
25,714 
29,071 
32,000 
36,571 
Chậu ươm vuông - 6 x 6 x 5,5 cm - 20 miếng - -24%
53,143  70,000 
135,786 
135,786 
149,643 
149,643 
149,643