• 1,200.00 kn Da biste se kvalificirali za besplatnu dostavu
    morate postaviti minimalnu narudžbu od

Sjeme travne hrane

M1 Izbor trave za pašnjake - za livade sijena, s mahunarkama - - 5 kg - -40%
215.78 kn 359.65 kn
Promocija završava
Izbor krmne trave - livada-pašnjak ŁP-16 - 2,5 kg - -40%
216.80 kn 361.33 kn
Promocija završava
-40%
236.00 kn 393.33 kn
Promocija završava
-40%
239.61 kn 399.33 kn
Promocija završava
-40%
316.00 kn 526.67 kn
Promocija završava
MP-6 Odabir trave za pašnjake - mješavina za zimsku pašnju poslije usjeva - 10 kg - -40%
324.96 kn 541.61 kn
Promocija završava
-10%
362.88 kn 403.20 kn
Promocija završava
Izbor pašnjačke trave - Za ispašu, bez mahunarki KP-10 - 10 kg - -40%
364.47 kn 607.45 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave - "Łąkowa KŁ-5" - za livade - 5 kg - -40%
420.00 kn 700.00 kn
Promocija završava
Izbor krmne trave - za pašnjake, bez mahunarki KP-10 - 5 kg - -40%
420.00 kn 700.00 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave "Pastwiskowa KP-3" - za pašnjake - 5 kg - -40%
424.00 kn 706.67 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave „Łąkowo-pastwiskowa ŁP-16“ za sijeno i pašnjake - 5 kg - -40%
424.39 kn 707.33 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave „Łąkowa“ za livade KŁ-6 - 5 kg - -40%
454.80 kn 758.00 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave - za sijeno i silažu, brzo rastući KP-1 Turbo, zimski tip - 10 kg - -40%
519.61 kn 866.00 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave „Łąkowa KŁ-15“ za livade - 5 kg - -40%
540.00 kn 900.00 kn
Promocija završava
Pašnjak MP - Izbor livadske trave - 10 kg - -40%
549.39 kn 915.67 kn
Promocija završava
Odabir krmne trave - za sijeno i silažu, brzo rastući KP-1 Turbo, proljetni tip - 10 kg - -40%
556.00 kn 926.67 kn
Promocija završava
Izbor krmne trave - za sijeno i silažu KP-1 - 10 kg - -40%
580.00 kn 966.67 kn
Promocija završava
KS-17 Izbor trave za pašnjake - za pašnjake, s radičem i trputcem - 10 kg - -40%
582.14 kn 970.22 kn
Promocija završava
Izbor krmne trave - "Podsiewowa KS-14" - 10 kg - -40%
644.80 kn 1,074.67 kn
Promocija završava
Izbor krmne trave "Pastwiskowa KP-4" - za pašnjake - 10 kg - -40%
754.00 kn 1,256.67 kn
Promocija završava