Kontakt

Vår kundeservice er klar for å hjelpe deg i tilfelle du lurer på noe som gjelder bestillingen eller våre produkter.

Hvis du legger til en overskrift av spørsmålet, referansenummer (om det er aktuelt), kundenummer, postkode og telefonnummer i meldingen, hjelper det oss å ordne saken innen rimelig tid..

Hus at vi ALDRI kommer til å dele Deres personopplysninger, dvs. telefonnummer eller epostadressen med tredjepart.

Henvendelser via telefon:

Tel: +44 7999 378060
Mandag - fredag 9:00 - 16:00

Henvendelser via tradisjonell post :

Garden Seeds Market,
Sulejkowska 56/58/215
04-157 Warszawa
Polen

Skattebetalerers identifikasjonsnummer (NIP),
PL537-220-80-01

Valuta Bankkonto BIC/SWIFT
(NOK) PL 08 1090 2590 0000 0001 4822 9918 WBKPPLPP
(USD) PL 47 1090 2590 0000 0001 4822 9798 WBKPPLPP
(GBP) PL 48 1090 2590 0000 0001 4822 9780 WBKPPLPP
(EUR) PL 75 1090 2590 0000 0001 4822 9682 WBKPPLPP
(SEK) PL 56 1090 2590 0000 0001 4822 9927 WBKPPLPP
(DKK) PL 72 1090 2590 0000 0001 4822 9833 WBKPPLPP
(HUF) PL 09 1090 2590 0000 0001 4822 9900 WBKPPLPP
(CZK) PL 55 1090 2590 0000 0001 4822 9848 WBKPPLPP
(CHF) PL 19 1090 2590 0000 0001 4822 9817 WBKPPLPP
(RON) PL 64 1090 2590 0000 0001 5400 4484 WBKPPLPP

Henvendelser online: