Popular product: This product was last bought 8 minute ago.

Freesia Double White - 10 củ

Giá cũ: $3.98
$2.98
Bạn tiết kiệm: $0.99 (25%)
Khuyến mãi kết thúc 2019-08-28
Khuyến mãi kết thúc
003815
Trong kho
+
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
  • Củ giống: 10
  • Kích thước củ : 5/6 cm
  • Mùa đông trong lòng đất: Không
  • Chiều cao: 30 - 50 cm
  • Thời kỳ ra hoa: VII - VIII
  • Thời gian trồng: IV - V
  • Độ sâu trồng: 6 - 8 cm
  • Khoảng cách trồng: 10 cm
Đặt hàng ngay! Giao hàng sau 2019-09-06
Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

Những sản phẩm liên quan

$2.98 $3.98
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.89 $3.85
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.89 $3.85
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.89 $3.85
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.98 $3.98
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.98 $3.98
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
-25%
$2.98 $3.98
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.89 $3.85
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019
$2.98 $3.98
Khuyến mãi kết thúc
Sản phẩm này sẽ được vận chuyển vào ngày 06/09/2019