Danh mục con

Tunbergia, hạt Susan mắt đen

Hạt giống cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cung cấp hạt giống Susan mắt đen, một trong những cây leo hấp dẫn hơn. Bạn có thể chọn từ một số giống khác nhau chủ yếu về màu sắc của hoa.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Susan mắt đen có hoa màu trắng với trung tâm tối. Nó sẽ bao gồm tất cả các hàng rào và tường, nhưng cũng có thể được trồng trong các thùng chứa và chậu trên sân thượng và ban công. Cây này sẽ tô điểm cho khu vực lân cận nhà bạn suốt mùa hè, cho đến khi bắt đầu mùa thu. Nó sẽ trông đáng yêu đi kèm với Susan mắt đen màu cam. Những cây này mọc lên những thân cây bò trườn bao phủ linh dương, hàng rào hoặc tường. Những người không thể làm cho tâm trí của họ và chọn một giống nên thử kết hợp hạt giống của các giống Susan mắt đen khác nhau với hoa màu vàng và cam. Bạn nên nhớ rằng tất cả các giống Susan mắt đen sẽ phát triển mạnh trên các trang web hướng về phía Nam.