Danh mục con

Hạt giống Gazania

Đặt mua hạt gazania, vì vậy khu vườn của bạn sẽ được tô điểm vào mùa hè và đầu mùa thu với những bông hoa nhiều màu giống như mặt trời. Họ phát triển tốt nhất gieo trên trang web nắng vào đất thấm và màu mỡ. Gazanias trông tuyệt vời trên biên giới, trong các khu vườn đá, xà cạp và có thể được trồng trong các thùng chứa.

Chúng tôi đề xuất gazania ”Ánh nắng mặt trời được gọi là hoa kho báu, một loại cây phát triển khá thấp với những bông hoa nhiều màu đối mặt với mặt trời. Chansonette, một giống linh dương có hoa lớn được trang bị hoàn hảo cho các khu vườn đá, cũng có thể khơi dậy sự quan tâm của bạn.

Tất cả các hạt gazania được bán trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi có chất lượng cao nhất, vì chúng chỉ đến từ các nhà sản xuất đã được chứng minh. Nghi ngờ điều đó? Kiểm tra chúng ra!