Hemerocallis, Daylily Catherine Woodberry - củ / củ / rễ - Hemerocallis hybrida Catherine Woodberry

$3.84
002729
Hết hàng
  • Củ giống: 1
  • Kích thước củ: cây giống
  • Mùa đông trong lòng đất:
  • Chiều cao: 70 cm
  • Thời kỳ ra hoa: VI - IX
  • Thời gian trồng: IV - V
  • Độ sâu trồng: 2-3 cm
  • Khoảng cách trồng: 50 cm