Reglement

Generelle opplysninger

Dette nettstedet, tilgjengelig på www.gardenseedsmarket.com, vedlikeholdes av Świat Kwiatów (Skatteidentifikasjonsnummer, NIP: 537-220-80-01) med hovedkontor i Warszawa 04-157, Sulejkowska 56/58/215, Polen. Selskap eter registrert i Entreprenørregisteret under nummeret 10/65/18535 med den grunnleggende operasjonelle aktiviteten oppført som handel av frø og planteformeringsmateriale.

Reglement

1. "Garden Seeds Market" er en nettbutikk og bestillinger aksepteres online på følgende nettside: www.gardenseedsmarket.com.

2. Alle produkter som tilbys i nettbutikken på Garden Seeds Market er nye og ubrukte, fri for fysiske og juridiske feil og har blitt lovlig innført til det polske markedet..

3. Alle priser oppgitt i Garden Seeds Market nettbutikk inkluderer merverdiavgift. En MVA-faktura utstedes for hvert kjøp.

4. Hvert kjøp sendes via et spesialisert budfirma levert av Poczta Polska. Leveringskostnadene bæres av kunden slik som det er angitt i delen Frakt og levering section.

5.Hvis leveringstiden eller de relevante emballasje- og frakt metoder er forskjellige fra noen av de utvalgte produktene, forbeholder Garden Seeds Market seg retten til å dele ordren i separate forsendelser. I dette tilfellet endres ikke den totale fraktkostnader. Hvis kjøperen bestemmer seg for å kansellere en del av bestillingen, kan fraktkostnader reduseres proporsjonalt.

6. Garden Seeds Market aksepterer følgende betalingsmåter :

  • online betaling – betaling skal bli utført gjennom PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  • Kredittkort (Visa, Mastercard) - hver betaling med kredittkort er trygg og autorisert av PayPal (en må huske at behandlingstiden kan variere). Så snart Garden Seeds Market mottar bekreftelsen på betaling, er bestillingen forberedt til forsendelse.


7. Nettbutikk Garden Seeds Market forbeholder seg retten til å begrense betalingsmåter ved å ekskludere en bestemt betalingsmetode for visse produkter som tilbys på nettstedet www.gardenseedsmarket.com.

8. Varen sendes den første virkedagen etter den dagen betalingen ble mottatt. Realisering av bestillingen tar vanligvis fra 3 til 10 dager fra datoen da bestillingen ble utført på nettsiden www.gardenseedsmarket.com.

Hvis leveringstidspunktet må forlenges, vil Garden Seeds Market nettbutikk ta kontakt med kjøperen for å informere om forsinkelsen og bekrefte forandret dato av bestillingen. En må huske at leveringstiden er både tiden som brukes for realiseringen og forberedelsen av bestillingen og I TILLEGG leveringstid.

Hvis Dere betaler via bankoverføring, vil leveringstiden bli forlenget med tiden som trengs for å overføre pengene. Hvis Dere betaler med kredittkort, vil leveringstiden forlenges med den tid det trengs for å autorisere betaling av betalingssystemet.

Hver forsendelse av frøene leveres vanligvis innen 3 til 13 dager av Poczta Polska og kan variere avhengig av hvilket land pakken sendes til. Leveringstiden for varene som sendes via bud er fra 2 til 10 dager, som angitt i delen Frakt og levering . Nettbutikk Garden Seeds Market tar ikke ansvar for forsinkelser forårsaket av post- eller budfirmaer

9. Produktene dekkes av produsentens garanti , importøren eller selgeren som er gyldig i Polen. Ifølge art. 10 i sivilloven av 27. juli 2002 om spesielle vilkår for forbrukersalg som ble senere forandret, er nettbutikken Garden Seeds Market ansvarlig hvis varene ikke overholdes med avtaøen i en periode på to år fra kjøpsdatoen. Kunden mister sine rettigheter som omtalt i punktet ovenfor, dersom han ikke gir meldingen til butikken innen to måneder etter at et problem eller en feil ble funnet. Hvis det dukket opp salget som ikke kan kvalifiseres som forbrukersalg, gjelder ikke bestemmelsene i artikkel 556-576 i sivil lov.

10.Hvis varene blir forskjellige fra beskrivelsen og / eller avtalen, skal varene som er grunnen for klagen returneres sammen med klagebeskrivelsen og et forslag til behandling av klagen av Garden Seeds Market til følgende adresse: Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Polen.

11. Ved å foreslå en måte for å løse klagen av Garden Seeds Market, har kunden rett til gratis varebytte slik at den er kompatible med kontrakten, med mindre utveksling er umulig eller ville medføre for store kostnader. Hvis butikken ikke klarer å reparere klagen gjennom utvekslingen, har kunden rett til å kreve rabatt eller avslutte kontrakten.

12. Butikken vil svare på klagen som ble sendt av kunden innen to virkedager etter å ha mottatt klagen. Dato for innlevering av klage til butikken er datoen når bedriften får klagen.Hvis det er nødvendig å foreta spesielle undersøkelser av et eksternt selskap i forbindelse med klagen, kan fristen for å vurdere klagen fra Garden Seeds Market forlenges med 14 dager. Hvis butikken ikke har svart på klientens klage innen 14 dager, anses klagen for å være berettiget og godkjent av Garden Seeds Market.

13. I hvert av de ovennevnte tilfellene, hvis oppløsningen av klagen innebærer levering av et nytt eller reparert produkt, bæres fraktkostnader av butikken. Returnerte varer som er årsak for en klage må være tydelig og synlig festet eller merket som "REKLAMASJON". Varer som ikke har en slik etikett eller markering, vil ikke bli akseptert av vårt lager.

14. Ifølge lov 2 art. 2 (Dz. U. No. 22, punktet 271) om beskyttelse av noen av forbrukernes rettigheter og ansvar for skader forårsaket av farlige produkter, har kunden rett til å returnere varen innen 14 dager etter levering, uten å gi årsakene til return, ifølge forskrifter om avstandskontrakter. Lovene som gjelder i slike tilfeller gjelder bare for individuelle kunder som kjøper varer kun for ikke-kommersielle formål. Returnerte varer og tilbehør aksepteres bare hvis de er komplette, uten noen skader og i "som ny" tilstand. I samsvar med bestemmelsene som er nevnt ovenfor, følgende tjenester er ikke kvalifisert for refusjon under vilkårene nevnt ovenfor: en avtale for tjenester der prisen eller refusjon er utelukkende på grunn av prissvingninger i finansmarkedet; tjenester med egenskaper som var klart definert av kunden under bestillingen; eller tjenester som er nært knyttet til kunden selv; tjenester som på grunn av deres natur ikke kan returneres eller hvis varene kan forverres raskt . Hvis kunden skal heve avtalen, må varene bli returnert på kundens regning til følgende adresse: Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Polen. Varene blir verifisert av Garden Seeds Market innen to virkedager. Dersom varene er i samsvar med bestemmelsene i denne paragrafen, vil en kreditnota utstedes av Garden Seeds Market. Originalen av kreditnota sammen med kopi skal sendes til kunden med registrert prioritetsbrev. Kunden returnerer en signert kopi av kreditnota med registrert prioritetsbrev. Når butikken får signert kopi av kreditnota, skal butikken refundere beløpet til bankkonto angitt av kunden innen syv virkedager.

15. Etter at pakken er mottatt fra post- eller budfirmaet, bør kunden sjekke om pakken ikke ble skadet under leveransen. Garden Seeds Market anbefaler å være særlig oppmerksom på bånd og sel som sikrer pakken. Hvis pakken ankom skadet, eller hvis selene eller båndene ble brutt, skal kunden nekte å godta pakken, skape en skaderapport i nærvær av kureren og kontakte selgeren (Garden Seeds Market) så snart som mulig. Hvis kunden ikke bekrefter skaden eller manglende varer ved mottak av varene som er omfattet av bestillingen, kan det få negativ innvirkning på eventuelle klager som kunden vil gjøre i fremtiden med hensyn til produktet som ble skadet eller stjålet under levering.

16. All opplysninger som ble publisert i nettbutikken Garden Seeds Market, utgjør ikke et tilbud i henhold til lov om sivil lov. Ved å legge inn en bestilling via nettsiden, sender kunden et tilbud om å kjøpe produktet under de vilkårene som er angitt på på siden med beskrivelsen av produktet.

17. Nettbutikk Garden Seeds Market forbeholder seg retten til å nekte bestillinger hvis samarbeidshistorikken med kunden viser at den ikke er betalingsdyktig eller pålitelig.

18. Świat Kwiatów Marcin Sikora med registrert kontor på Sulejkowska 56/58 leilighet 215, 04-157 Warszawa, Polen er juridisk administrator av kundedata behandlet av Garden Seeds Market butikk. Kundeopplysninger brukes til å utføre bestillinger og kan derfor overføres til enheter som er ansvarlige for forsendelsen av varer til kunder og, når det gjelder avsetningsalg, til institusjoner som er involvert i kjøpet. Kunder har rett til å sjekke sin personlige data og endre det. Dataopplysniger oppgis frivillig.

19. Kunden godtar til å opppgi sin e-postadresse til selskapet: Świat Kwiatów Marcin Sikora med hovedkontor i Warszawa, Polen og gir samtykke til å bruke hans personopplysninger av Garden Seeds Market nettbutikk for å gjennomføre en opinionsundersøkelse i butikken (i henhold til loven fra 28 August 1997 om beskyttelse av personvern).

21. Dette reglementet definerer reglene for bruk av Garden Seeds Market nettbutikk. Plassering og bekreftelse av bestillingen betyr at kunden godtar reglene og opplysningene i reglementet.

22. Profesjonelle enheter, definert i lov om frøproduksjon 9. november 2012 (Polish Journal of Laws - Dz. U. fra 2021, punkt 129), er forpliktet til å informere butikken om statusen senest på kjøpsdagen. Manglende overholdelse av denne forpliktelsen resulterer i å kvalifisere den gitte enheten som ikke-profesjonell i henhold til ovennevnte lov.

Betaling

Før Dere handler i butikken, vennligst sjekk om Dere har har nok midler på kontoen for å betale for de utvalgte produktene og de tilhørende leverings kostnadene..

Tilgjengelige betalingsmåter: PayPal (anbefalt, tilbyr raskeste levering), kredittkort, overføring via bankkonto.

Betalingen må utføres innen 4 dager fra handlingsdato..

Levering

Alle frøene våre er forsiktig pakket i boble eller vatterte konvolutter, noe som reduserer risikoen for skade på frøene (f.eks. Ved stemplingsmaskinen)

Hver pakke blir sendt senest innom 2 virkedager etter at vi får betalingen.

Frø leveres av Poczta Polska i form av en prioritetsforsendelse med forventet leveringstid fra 3 til 13 virkedager. Andre varer leveres via et budfirma med en estimert leveringstid på 2 til 10 dager, som spesifisert i delen Frakt og levering.

Alle forsendelser, enten via Poczta Polska eller et budfirma, er registrert for å øke sikkerheten og tryggheten i leveransen. 

Retur og reklamasjoner

Kjøperen har rett til å returnere ubrukte og uåpnede varer kjøpt innen 14 dager, men kjøperen er forpliktet til å dekke kostnadene ved returforsendelse

Reklamasjon bør sendes skriftlig ved bruk av e-post. Klagerbrev skal inneholde følgende opplysninger: Kjøperens navn (navn og etternavn, kundenummer), navn på varen (varene) som er årsaken for klagen, grunnen til klagen, og hvis det er mulig mulig bilder av varene som er årsaken for klagen med et synlig partinummer.