Gladiolus Spic và Span - 5 củ - Gladiolus Spic and Span

$5.76
000933
Hết hàng
  • Củ giống: 5
  • Kích thước củ : 14/16 cm
  • Mùa đông trong lòng đất: Không
  • Chiều cao: 100 - 120 cm
  • Thời kỳ ra hoa: VII - VIII
  • Thời gian trồng: IV - V
  • Độ sâu trồng: 10 cm
  • Khoảng cách trồng: 12 cm