• 44,000 Ft Ingyenes szállításért,
    tegyen még termékeket a kosárba:

Használati feltételek

Általános információk

Az alábbi oldal a www.gardenseedsmarket.com cím en érhető el, melyet a Świat Kwiatów cég tart fenn (Adószám: 537-220-80-01), székhelyének címe: 04-157 Warszawa, Sulejkowska u. 56/58/215, Lengyelország, a társaság a 10/65/18535 számon a vállalkozások nyilvántartásába lett véve, vetőmagok és növényi szaporítóanyagok kereskedelme alaptevékenységgel.

Szabályzat

1. A „Garden Seeds Market" egy internetes áruház. A megrendelések elfogadása az alábbi weboldalon történik: www.gardenseedsmarket.com.

2. Az internetes áruházban kínált termékek mindegyike új és használatlan, fizikai és jogi hibáktól mentes és a lengyel piacon jogszerűen kerül forgalomba.

3. Minden a Garden Seeds Market internetes áruházban megadott ár tartalmazza az ÁFA-t. Minden vásárlás után számla kerül kiállításra.

4. Minden vásárlás a Lengyel Posta által fenntartott speciális futárszolgálat közvetítésével kerül elküldésre. A szállítási költség a vásárlót terheli, ahogy azt jelezzük is a Küldemény és szállítás szakaszban .

5. Amennyiben a szállítási idő vagy a megfelelő csomagolás és szállítási módok különbözőek a kiválasztott elemek bármelyikét tekintve, a Garden Seeds Market fenntartja a jogot, hogy a megrendelést elkülönített szállítmányokra bontsa. Ilyen esetben a teljes szállítási költség nem változik. Ha a vásárló úgy dönt, hogy lemondja megrendelésének egy részét, a szállítási költség arányosan csökkenthető.

6. Garden Seeds Market az alábbi fizetési módokat fogadja el:

  • online fizetés – a fizetés kiszolgálója a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349)
  • Hitelkártya (Visa, Mastercard) – minden hitelkártyával történő fizetés biztonságos és a PayPal által autorizált (kérjük, vegye figyelembe, hogy a feldolgozási idő változhat). Amint a Garden Seeds Market megkapja a fizetésről a visszaigazolást, a megrendelés készen áll a szállításra. </ Li>


7. A Garden Seeds Market internetes áruház fenntartja a jogot, hogy a fizetési módokat korlátozza bizonyos fizetési módok kizárásával a www.gardenseedsmarket.com weboldalon bizonyos termékek esetében.

8. Az áru a kifizetés beérkezését követő első munkanapon kerül kiszállításra. A megrendelés teljesítése általában a www.gardenseedsmarket.com oldalon leadott megrendelés napjától számított 3-10 napot vesz igénybe.

Ha a megrendelés teljesítési idejét meg kell hosszabbítani, a Garden Seeds Market internetes áruház felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, hogy tájékoztassa őt a késedelemről és megerősítse a megrendelés megváltozott teljesítési dátumát. Kérjük, ne feledje, hogy a megrendelés teljesítési ideje, a megrendelés feldoglozási ideje és a szállításra előkészítés ideje PLUSZ a szállítási idő .

Ha Ön banki átutalással fizet, a szállítási idő a pénz átutalásának idejével meghosszabbodik. Ha hitelkártyával, a szállítási idő a fizetési rendszer fizetési autorizáláshoz szükséges idővel hosszabbodik meg.

A Lengyel Posta rendszerint 3-13 napon belül leszállít minden mag küldeményt, ez attól az országtól függően változhat, ahová a küldeményt küldték. A futárral szállított áruk szállítási ideje 2-10 nap, ahogy azt jeleztük is a Küldemény és szállítás szakaszban. A Garden Seeds Market internetes áruház nem vállal felelősséget a postai vagy a futár cégek által okozott késésekért.

9. A termékekre gyártói, importőri vagy értékesítői garancia vonatkozik Lengyelországban. Egyezően a 2002. július 27-i Polgári Törvénykönyv a fogyasztói értékesítés különleges feltételeiről szóló 10 cikkével a Garden Seeds Market internetes áruház a vásárlás napjától számítva felelős az áruk szerződésnek való meg nem feleléséért. Az ügyfél elveszti a fenti pontban említett jogát, ha a probléma vagy a hiba észlelését követő két hónapon belül nem értesíti az áruházat. A fogyasztói értékesítésnek nem minősülő értékesítések estében a Polgári Törvénykönyv 556-576. cikkében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.

10. Abban az esetben, ha a termék nem felel meg a leírásnak és/vagy a szerződésnek, a panasz tárgyát képező árut vissza kell küldeni a panasz leírásával és a panasz Garden Seeds Market általi vizsgálatára vonatkozó javaslattal együtt a következő címre: Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Lengyelország.

11. A Garden Seeds Market által javasolt panasz megoldásának módja alapján az ügyfélnek joga van az áruk ingyenes cseréjére, úgy, hogy azok a szerződéssel összhangban legyenek, kivéve, ha a csere lehetetlen vagy túlzott költségekkel járna. Ha az áruháznak nincs módja csere útján a panasz orvoslására, az ügyfélnek joga van kedvezményt kéni vagy a szerződést felmondani.

12. Az áruház a panasz kézhezvételétől számított két munkanapon belül válaszol az ügyfél panaszára. A panasznak az áruházba történő benyújtásának időpontja a panasz kézbesítésének időpontja. Abban az esetben, ha a panaszhoz kapcsolódóan külső cég által végzett speciális vizsgálatokat kell lefolytatni, a Garden Seeds Market a panasz mérlegelésének határidejét 14 nappal meghosszabbíthatja. Ha az áruház 14 napon belül nem válaszol az ügyfél panaszára, akkor a panasz a Garden Seeds Market által indokolttá és elfogadottá válik.

13. A fenti esetek mindegyikében, ha a panasz megoldásához az új vagy a megjavított termék szállítása kapcsolódik, a szállítási költséget az áruház viseli. A panasz tárgyát képező visszaküldött árukon, egyértelműen és láthatóan meg kell jelölni „REKLAMÁCIÓ” felirattal vagy felragasztott címkével. A raktárunk nem fogadja azon a termékeket, amelyek nem rendelkezne ilyen címkével vagy megjelöléssel.

14. A 2. törvény 2. cikkével megegyezően(Törvény Közlöny Nr 22, 271 pozíció) bizonyos fogyasztói jogok védelméről és a veszélyes termékek által okozott károkért való felelősségről, az ügyfélnek joga van a kézbesítés időpontjától számított 14 napon belül az árut a szerződéstől való elállás okainak megadása nélkül, a szerződésekkel kapcsolatos rendelkezésekkel összhangban visszaküldeni. Az ilyen esetekben alkalmazandó jog kizárólag az egyéni ügyfelekre alkalmazandó, akik kizárólag nem kereskedelmi célokra vásárolnak termékeket. A visszaküldött áruk és tartozékok csak akkor fogadhatóak el, ha azok hiánytalanok, sértetlenek és új állapotban vannak. A fent említett előírásoknak megfelelően, a következő szolgáltatások nem jogosultak visszatérítésre a fent említett feltételek mellett: szolgáltatási szerződések, amelyek ára vagy visszatérítése csak a pénzügyi piac árfolyam ingadozásaiból ered; az ügyfél megrendelésében egyértelműen azonosított szolgáltatások; vagy az ügyfélhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások; olyan szolgáltatások, amelyek természetükből adódóan nem adhatók vissza, vagy amelyek tárgya gyorsan romló. Ha az ügyfélnek szándékában áll felmondani a szerződést, az árut vissza kell küldeni az ügyfél költségére a következő címre: Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Lengyelország. Az árukat a Garden Seeds Market két munkanapon belül ellenőrzi. Ha az áruk megfelelnek az ebben a bekezdésben foglalt rendelkezéseknek, akkor a Garden Seeds Market kibocsájtja a jóváíró számlát. A jóváírás eredetijét és annak másolati példányát ajánlott sürgősségi levélben megküldi az ügyfélnek. Az ügyfél visszaküldi az aláírt jóváíró számla másolati példányát ajánlott levélben. Az áruház az aláírt jóváíró számla másolat kézhezvétele után visszaküldi a megillető összeget az ügyfél által megadott bankszámlára hét munkanapon belül.

15. A küldemény postai vagy futárcégtől való átvétele után az ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a csomag nem sérült-e meg szállítás közben. A Garden Seeds Market javasolja, hogy az ügyfél fordítson különös figyelmet a csomagot biztosító zárószalagra és a plombára. Ha a küldemény sérülten érkezett vagy a plomba vagy a zárószalagok szakadtak, az ügyfélnek el kell utasítania a csomag átvételét, kárbejelentési jegyzőkönyvet kell felvennie a futár jelenlétében és a lehető leggyorsabban kapcsolatba kell lépnie az eladóval (Garden Seeds Market). Ha a megrendelés tárgyát képező áruk átvételekor az ügyfél nem igazolja a sérülést, vagy a hiányzó árukat, akkor ez negatív hatással lehet a panaszokra, amelyeket az ügyfél a szállítás során megsérült vagy ellopott termékekkel kapcsolatosan kíván a jövőben benyújtani.

16. A Garden Seeds Market internetes áruházban a közzétett valamennyi információ nem minősül ajánlattételnek a Polgári Törvénykönyv értelmében. A weboldalon keresztül benyújtva a megrendelést, az ügyfél vásárlási ajánlatot tesz a termékre, az oldalon található termékleírásban meghatározott feltételek alapján.

17. Garden Seeds Market internetes áruház fenntartja a jogot a megrendelés megtagadására, ha az ügyféllel való együttműködés története azt mutatja, hogy az nem fizetőképes vagy nem megbízható.

18. A Świat Kwiatów Marcin Sikora az alábbi cím alatti székhellyel ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa, Lengyelország a Garden Seeds Market áruház által kezelt ügyfél adatbázis jogi adminisztrátora. Az ügyféladatok a megrendelések végrehajtására kerülnek felhasználásra és ezért azokat át lehet adni az ügyfeleknek történő áruszállításáért felelős személynek, és részletekben történő értékesítés esetén a beszerzésben résztvevő intézményeknek. Az ügyfelek jogosultak személyes adataik betekintésére módosítására. Az adatok átadása önkéntes.

19. Az ügyfél vállalja, hogy megadja a saját email címét az alábbi cégnek: Świat Kwiatów Marcin Sikora Varsó Lengyelország székhellyel és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Garden Seeds Market internetes áruházban feldolgozzák a boltról való vélemények vizsgálata céljára (megfelelően az 1997. augusztus 28-i a személyes adatokról szóló jogszabálynak)).

21. Ezen Szabályzat határozza meg a Garden Seeds Market internetes áruház használatának szabályait. A megrendelés benyújtása és elfogadása azt jelenti, hogy az ügyfél elfogadja a Szabályzatban foglalt szabályokat és információkat.

22. A 2012. november 9 -i vetőmagtermesztési törvényben meghatározott szakmai szervezetek (Polish Journal of Laws - Dz. U., 2021, 129. tétel) kötelesek legkésőbb a vásárlás napján tájékoztatni a boltot állapotukról. A kötelezettség elmulasztása azt eredményezi, hogy az adott jogalanyt a fent említett törvény értelmében nem hivatásosnak minősítik.

Fizetés

Boltunkban történő vásárlás előtt győződjön meg arról, hogy a számláján elegendő pénz áll a rendelkezésére, hogy kifizesse a megvásárolt termékeket és a megfelelő szállítási költséget.

A rendelkezésre álló fizetési módok: PayPal (preferált, ez biztosítja a leggyorsabb szállítást), hitelkártya, banki átutalás.

A kifizetéseket a vásárlástól számított 4 napon belül teljesíteni kell.

Szállítás

Minden magunk gondosan be van csomagolva buborékfóliába vagy párnázott borítékba, amik jelentősen csökkentik a magok károsodásának kockázatát (pl. a bélyegzőgép által).

Minden csomag legkésőbb a kifizetés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül elküldésre kerül.

A magokat a Lengyel Posta szállítja elsőbbségi küldemény formájában, amelyeknek a becsült kézbesítési ideje 3-13 nap. A további egyéb áruk szállítása futárcég közreműködésével történik, becsült szállítási idejük 2-10 nap, aKüldemény és szállításszakaszban meghatározottak szerint.

Minden küldemény, legyen az a Lengyel Posta vagy futár cég által közvetítve, regisztrálva van a szállítás biztonságának és bizonyosságának céljából.

Visszaküldés és reklamáció

A vásárlónak joga van 14 napon belül megvásárolt, fel nem használt és bontatlan tételek visszaküldésére, azonban a visszaküldés költségeit a vásárló köteles fedezni.

A panaszokat írásban, elektronikus posta használatával kell benyújtani. A reklamációs listáknak a következőket kell tartalmazniuk: a vásárló adatai (keresztnév és vezetéknév, ügyfélszám), a panasz tárgyát képező tárgyat (tárgyakat); a panasz okát, valamint, ha az lehetséges, fényképeket a panasz tárgyát képező tárgyról jól látható tételszámmal.