• 99.00 Voor gratis verzending,
    voeg producten toe aan de winkelwagen tot een totaal van:

Reglement

Algemene informatie

Deze website, beschikbaar op het adres www.gardenseedsmarket.com, wordt onderhouden door de Wereld van Bloemen Kwiatów (Pools btw-nummer, NIP:537-220-80-01) gevestigd in Warschau 04-157, Sulejkowska 56/58/215, Polen, de firma is ingeschreven in het ondernemersregister onder het nummer 10/65/18535.De economische activiteit van de firma is verkoop van zaden en plantaardig teeltmateriaal.

 

Reglement

1.„Garden Seeds Market" is een webwinkel. Bestellingen worden online aangenomen op de volgende website: www.gardenseedsmarket.com.

2. Alle producten die op de webwinkel Garden Seeds Market worden aangeboden, zijn nieuw en ongebruikt, vrij van fysieke en juridische gebreken en legaal op de Poolse markt gebracht..

3. Alle prijzen die op de webwinkel Garden Seeds Market worden aangegeven, zijn inclusief BTW, elke aankoop wordt gefactureerd met een BTW-factuur.

4. Elke aankoop wordt verzonden door een gespecialiseerd koeriersbedrijf dat door de Poolse post wordt aangeboden. De verzendkosten zijn ten laste van de klant zoals aangegeven in de sectie</a href="https://gardenseedsmarket.com/shipping.html">Verzending en leveringsection.

5. In het geval dat de levertijden of geschikte verpakkings- en verzendmethoden voor een van de geselecteerde artikelen verschillen, behoudt Garden Seeds Market zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in afzonderlijke zendingen, in welk geval de totale verzendkosten ongewijzigd blijven, en als de koper ervoor kiest om een deel van de bestelling te annuleren, kunnen de verzendkosten verhoudingsgewijs worden verlaagd.

6.Garden Seeds Market accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • online betaling - de betaling wordt verwerkt door PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.(R.C.S.Luxemburg B 118 349)
  • Kredietkaart (Visa, Mastercard) – elke betaling met een kredietkaart is veilig en geautoriseerd door PayPal (Houd er rekening mee dat de verwerkingstijden kunnen variëren). Zodra Garden Seeds Market de betalingsbevestiging ontvangt, wordt de bestelling klaargemaakt voor verzending.


7.De webwinkel Garden Seeds Market behoudt zich het recht voor om de betalingsmethoden te beperken door bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten voor bepaalde producten die op de website www.gardenseedsmarket.com worden aangeboden.

8. De goederen worden verzonden op de eerste werkdag volgend op de dag waarop de betaling is ontvangen. De verwerking van de bestelling duurt meestal 3 tot 10 dagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling op de website www.gardenseedsmarket.com.

Indien de levertijd moet worden verlengd, zal de webwinkel Garden Seeds Market contact opnemen met de koper om hem te informeren over de vertraging en de gewijzigde levertijd te bevestigen.Houd er rekening mee dat de levertijd gelijk is aan de levertijd van de bestelling PLUS de levertijd.

Als u betaalt per overschrijving, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om het geld over te maken;als u met een creditcard betaalt, wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de betaling via het betalingssysteem te autoriseren.

Elke zending zaden wordt meestal binnen 3 tot 13 dagen geleverd door de Poolse post en kan variëren afhankelijk van het land waar de zending naartoe wordt verzonden.De levertijd van goederen die per koerier worden verzonden, bedraagt 2 tot 10 dagen, zoals aangegeven in de sectie Verzending en levering.De webwinkel Garden Seeds Market is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door post- of koeriersbedrijven.

9. De producten vallen onder de garantie van de fabrikant, importeur of verkoper die geldig is in Polen, overeenkomstig artikel 10 van het Pools burgerlijk wetboek van 27 juli 2002 betreffende specifieke voorwaarden voor de verkoop aan consumenten, zoals gewijzigd, is de webwinkel Garden Seeds Market verantwoordelijk voor de niet-conformiteit van de goederen met de overeenkomst voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop.De klant verliest zijn in het bovenstaande punt bedoelde rechten indien hij het probleem of gebrek niet binnen twee maanden na de ontdekking van het probleem of gebrek aan de winkel meldt.In het geval van verkopen die niet als consumentenverkopen kunnen worden bepaald, zijn de bepalingen van de artikelen 556-576 van het Pools burgerlijk wetboek niet van toepassing.

10. In geval van niet-conformiteit van de goederen met de omschrijving en/of de overeenkomst, dienen de goederen waarop de klacht betrekking heeft, te worden teruggezonden samen met de beschrijving van de klacht en het voorstel inzake de behandeling van de klacht door Garden Seeds Market naar het volgende adres:Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Polen.

11.Indien Garden Seeds Market met een oplossing van de klacht komt, heeft de klant het recht om de goederen kosteloos te vervangen, zodat ze conform de overeenkomst zijn, tenzij de vervanging onmogelijk is of buitensporige kosten met zich meebrengt. Indien de winkel niet in staat is om een oplossing te vinden voor de klacht door vervanging, heeft de klant het recht om een korting te eisen of de overeenkomst te beëindigen.

12. De winkel zal op de klacht van de klant reageren binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht.De datum van levering van de klacht wordt beschouwd als de datum van het indienen van een klacht bij de winkel. Indien het noodzakelijk is om in verband met een klacht door een extern bedrijf gespecialiseerde tests uit te voeren, kan de termijn voor de behandeling van de klacht verlengd door Garden Seeds Market met 14 dagen.Indien binnen 14 dagen de winkel niet heeft gereageerd op de klacht van de klant, wordt de klacht geacht gegrond te zijn en te zijn geaccepteerd door Garden Seeds Market.

13. In elk van de bovenstaande gevallen, indien de oplossing van de klacht de levering van een nieuw of gerepareerd product inhoudt, zijn de verzendkosten voor rekening van de winkel. Teruggezonden goederen, die het voorwerp van de klacht zijn, moeten duidelijk en zichtbaar worden geplakt of gemarkeerd als „KLACHT”. Goederen die niet voorzien zijn van een dergelijk etiket of markering worden door ons magazijn niet geaccepteerd.

14.Overeenkomstig lid 2 art. 2 (Pools Staatsblad Nr. 22, rubriek 271) betreffende de bescherming van bepaalde rechten van de consument en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product, heeft de klant het recht de goederen binnen 14 dagen na de datum van levering terug te sturen, zonder opgave van redenen voor de herroeping van de overeenkomst, in overeenstemming met de bepalingen van overeenkomsten die op afstand worden gesloten.Het toepasselijke recht is in dergelijke gevallen alleen van toepassing op individuele klanten die uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden goederen kopen.Teruggezonden goederen en accessoires worden alleen geaccepteerd als ze compleet, onbeschadigd en als nieuw zijn. Overeenkomstig bovengenoemde bepalingen komen de volgende diensten niet in aanmerking voor vergoeding onder de bovengenoemde voorwaarden: dienstenovereenkomsten waarvan de prijs of vergoeding uitsluitend het gevolg is van prijsschommelingen op de financiële markt; diensten waarvan de kenmerken duidelijk door de klant in zijn bestelling zijn omschreven; of diensten die nauw verbonden zijn met de klant zelf; diensten die door hun aard niet of niet snel kunnen worden teruggegeven of wanneer hun het voorwerp snel achteruitgaat.Indien de klant de overeenkomst wenst te beëindigen, moeten de goederen op kosten van de klant worden teruggezonden naar het volgende adres:Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Polen.De goederen worden gecontroleerd door Garden Seeds Market binnen twee werkdagen.Indien de goederen voldoen aan de bepalingen van deze paragraaf, wordt een creditnota opgesteld door Garden Seeds Market.Het origineel van de creditnota wordt samen met een kopie daarvan naar de klant per prioritaire post verstuurd. De klant stuurt de ondertekende kopie van de correctiefactuur per aangetekende brief terug.Nadat de winkel een ondertekende kopie van de creditnota heeft ontvangen, zal de winkel het verschuldigde bedrag binnen zeven werkdagen terugstorten op de door de klant opgegeven bankrekening.

15.Na ontvangst van de zending van de post of een koerier dient de klant controleren op schade aan de zending die tijdens de levering zou kunnen onstaan.Garden Seeds Market raad aan om speciale aandacht te besteden aan de en die de zending beschermen.Als de zending beschadigd is aangekomen of als de verzegelingen of plakbanden zijn verbroken, moet de klant weigeren de zending in ontvangst te nemen, in aanwezigheid van een koerier een schaderapport opstellen en zo snel mogelijk contact opnemen met de verkoper(Garden Seeds Market).Indien de klant bij ontvangst van de bestelde goederen geen schade of ontbrekende goederen aanmeldt, kan dit een negatieve invloed hebben op eventuele klachten die de klant in de toekomst wil indienen met betrekking tot goederen die tijdens de levering beschadigd of gestolen zijn.

16. Alle gepubliceerde informatie op de webwinkel Garden Seeds Market vormt geen aanbod in de zin van het Pools burgerlijk wetboek.Bij het plaatsen van een bestelling via de website doet de klant een aanbod om het product te kopen onder de voorwaarden zoals vermeld op de pagina van de productbeschrijving.

17.De webwinkel Garden Seeds Market behoudt zich het recht voor om de behandeling van een bestelling te weigeren als uit de geschiedenis van de samenwerking met de klant blijkt dat deze insolvent of onbetrouwbaar.

18.De wereld van bloemen Marcin Sikora, gevestigd op het adres: ul.Sulejkowska 56/58 lok.215, 04-157 Warschau, Polen, is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens van de klanten die verwerkt worden door de webwinkel Garden Seeds Market. De klantgegevens worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen en kunnen daarom worden doorgegeven aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzending van de goederen naar de klanten en, in geval van verkoop op afbetaling, aan de bij de aankoop betrokken instellingen.Klanten hebben het recht op inzicht in hun persoonlijke gegevens en de wijzigingen daarvan.De gegevens worden vrijwillig verstrekt.

19. De klant gaat ermee akkoord om zijn e-mailadres aan de volgende firma te verstrekken:De wereld van bloemen Marcin Sikora, gevestigd in Warschau, Polen en gaat akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door de webwinkel Garden Seeds Market om een opinieonderzoek over de winkel uit te voeren (in overeenstemming met de wet van 28 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens).

21.Dit Reglement bepaalt de regels voor het gebruik van de webwinkel Garden Seeds Market. Het plaatsen en bevestigen van een bestelling betekent dat de klant de regels en informatie uit het Reglement aanvaardt.

22. Professionele entiteiten, gedefinieerd in de Zaadproductiewet van 9 november 2012 (Polish Journal of Laws - Dz. U. van 2021, item 129), zijn verplicht om de winkel uiterlijk op de dag van aankoop op de hoogte te stellen van hun status. Het niet-nakomen van die verplichting leidt ertoe dat de betrokken entiteit wordt aangemerkt als niet-professioneel in de zin van de bovengenoemde wet.

Betaling

Voordat u in onze winkel een aankoop doet, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende saldo op uw account beschikt om de gekochte artikelen en de bijbehorende verzendkosten te betalen.

Beschikbare betalingswijzen:PayPal (bij voorkeur, zorgt voor de snelste levering), kredietkaart, bankoverschrijving.

Betalingen dienen te gebeuren binnen 4 dagen na de datum van de aankoop.

Levering

Alle onze zaden worden zorgvuldig verpakt in luchtkussen enveloppen of gewatteerde enveloppen die die het risico op beschadiging van het zaad (bijvoorbeeld door de ponsmachine) aanzienlijk verminderen.

Elke zending wordt uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.

Zaden worden geleverd door de Poolse post in de vorm van een prioritaire zending met een verwachte levertijd van 3 tot 13 werkdagen. Andere goederen worden geleverd via een koeriersbedrijf met een verwachte levertijd tussen de 2 en 10 dagen, zoals aangegeven in sectieVerzending en levering.

Alle zendingen, hetzij via de Poolse post of een koeriersbedrijf, worden geregistreerd om de zekerheid en de veiligheid van de levering te verhogen. 

Retourneren en klachten

De koper heeft het recht om ongebruikte en ongeopende gekochte artikelen binnen 14 dagen te retourneren.Hij is echter verplicht om de kosten van de retourzending te betalen.

Klachten dienen schriftelijk per e-mail te worden ingediend.Klachtenbrieven dienen de volgende informatie te bevatten: gegevens van de koper (voornaam en achternaam, klantnummer), naam (namen) van het artikel (artikels) dat het voorwerp van de klacht is, de reden van de klacht en indien mogelijk, foto’s van de artikels waarop de klacht betrekking heeft, samen met een zichtbaar partijnummer.