• 1,164.71 kr För att få gratis frakt,
    lägg till produkter i kundvagnen upp till ett totalt värde av:

Användarvillkor

Allmän information

Webbplatsen som är tillgänglig på adressen www.gardenseedsmarket.com förs av Świat Kwiatów (polsk skatteregistreringsnummer NIP: 537-220-80-01) med säte i Warszawa 04-157, Sulejkowska 56/58/215, Polen. Företaget är infört i företagsregistret med nummer 10/65/18535 och dess registrerade huvudsakliga verksamhet omfattar handel med fröer och växtförökningsmaterial.

Föreskrifter

1. "Garden Seeds Market" är en nätbutik. Order tas emot på Internet på följande webbplats: www.gardenseedsmarket.com.

2. Alla produkter som utbjuds till försäljning i nätbutiken Garden Seeds Market är nya och oanvända, fria från faktiska eller rättsliga fel och har lagligen införts på den polska marknaden.

3. Alla priser som anges i nätbutiken Garden Seeds Market inkluderar mervärdesskatt. En mervärdesskattefaktura utfärdas för varje köp.

4. Varje beställning skickas genom en specialiserad kurirtjänst som tillhandahålls av Poczta Polska. Leveranskostnader bärs av kunden enligt avsnittet Frakt och leverans section.

5. Om leveranstiden eller lämplig förpackning och metoder för sändning avviker för någon av de utvalda varor, Garden Seeds Market förbehåller sig rätten att dela in ordern i separata försändelser. I ett sådant fall förblir den totala leveranskostnaden oförändrad. Om köparen väljer att annullera en del av beställningen kan leveranskostnaden minskas proportionellt.

6. Garden Seeds Market accepterar följande betalningsmetoder:

  • onlinebetalning – betalningen hanteras av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  • kreditkort (Visa, Mastercard) – varje kreditkortsbetalning är säker och autentiserad av PayPal (kom ihåg att tiden för behandling kan variera). Så snart Garden Seeds Market får en bekräftelse på betalningen förbereds ordern för avsändning.


7. Nätbutiken Garden Seeds Market förbehåller sig rätten att begränsa betalningsmetoder genom att utesluta en viss betalningsmetod för vissa produkter som erbjuds på webbplatsen www.gardenseedsmarket.com.

8. Varor skickas den första arbetsdagen efter dagen för mottagande av betalningen. Genomförande av en order tar vanligen mellan 3 och 10 dagar från dagen för beställning på webbplatsen www.gardenseedsmarket.com.

Om tiden för ordergenomförande behöver förlängas ska nätbutiken Garden Seeds Market kontakta köparen för att meddela denne om förseningen och bekräfta det nya datumet för ordergenomförande. Kom vänligen ihåg att tiden för ordergenomförande motsvarar tiden för ordergenomförande och förberedande PLUS leveranstiden.

Om du betalar med banköverföring förlängs leveranstiden med den tid som behövs för att överföra pengarna; om du betalar med kreditkort förlängs leveranstiden med den tid som behövs för att godkänna betalningen i betalningssystemet.

Varje försändelse med frön levereras normalt inom 3 till 13 dagar av Poczta Polska och detta kan variera beroende på vilket land som försändelsen skickas till. Leveranstiden för varor som skickas med kurir uppgår till mellan 2 och 10 dagar i enlighet med det som anges i avsnittet Frakt och leverans. Nätbutiken Garden Seeds Market ansvarar inte för förseningar orsakade av kurir- eller postföretag.

9. Produkter omfattas av producentens, importörens eller säljarens garanti i Polen. Enligt art. 10 i civillagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentköp med senare ändringar är nätbutiken Garden Seeds Market ansvarig för fel på varan under två år från inköpsdatum. Kunden förlorar de rättigheter som avses i ovanstående punkt om denne inte meddelar butiken inom två månader efter att problemet eller felet upptäckts. För köp som inte kvalificeras som konsumentköp är bestämmelserna i art. 556-576 i civillagen inte tillämpliga.

10. Om varan inte överensstämmer med beskrivningen och/eller avtalet ska den vara som är föremål för klagomål returneras tillsammans med en beskrivning av klagomålet och ett förslag hur klagomålet ska behandlas av Garden Seeds Market till följande adress: Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Polen.

11. När kunden föreslår hur klagomålet ska lösas av Garden Seeds Market har kunden rätt till ett kostnadsfritt utbyte av varor så att de är avtalsenliga, om ett sådant utbyte inte är omöjligt eller om det skulle medföra alltför stora kostnader. Om butiken inte kan lösa klagomålet genom utbyte har kunden rätt att begära en rabatt eller häva avtalet.

12. Butiken ska besvara kundens klagomål inom två arbetsdagar från mottagandet av klagomålet. Datum för delgivning av klagomålet anses som datum för inlämning av klagomålet till butiken. Om det är nödvändigt att ett externt företag genomför särskilda tester i samband med klagomålet kan tidsfristen för behandling av klagomålet av Garden Seeds Market förlängas med 14 dagar. Om butiken inte besvarar kundens klagomål inom 14 dagar anses klagomålet vara befogat och godkänt av Garden Seeds Market.

13. I alla ovanstående fall, om lösning av ett klagomål innebär att en ny eller reparerad produkt ska levereras, bärs leveranskostnaderna av butiken. Returnerade varor som är föremål för klagomål måste förses med en tydlig och synlig etikett eller markering som "KLAGOMÅL". Varor utan sådan etikett eller märkning kommer inte att godtas av vårt lager.

14. Enligt p. 2 art. 2 i lagen (Dz. U. - Polsk författningssamling - nr 22, post 271) om skydd av vissa konsumenträttigheter och ansvar för skada orsakad av en farlig produkt har kunden rätt att returnera varan inom 14 dagar från leveransdagen utan att ange något skäl för frånträdande av avtalet i enlighet med bestämmelser avseende distansavtal. Lag som är tillämplig i sådana fall gäller endast för individuella kunder som köper varor endast för icke-kommersiella ändamål. Returnerade varor och tillbehör godtas endast då de är fullständiga, oskadade och i skick "som ny". Enligt de bestämmelser som avses ovan uppfyller följande tjänster inte kraven för retur enligt ovanstående villkor: avtal om tjänster vars pris eller återbetalning av kostnader beror endast på prisförändringar på finansmarknaden; tjänster vars egenskaper formulerades tydligt av kunden i den lämnade beställningen; eller tjänster som är nära kopplade till själva kunden; tjänster som på grund av sin karaktär inte kan returneras eller vars föremål försämras snabbt. Om kunden vill häva avtalet ska varorna återsändas på kundens bekostnad till följande adress: Garden Seeds Market, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, Polen. Varorna ska verifieras av Garden Seeds Market inom två arbetsdagar. Om varorna överensstämmer med bestämmelserna i denna punkt ska Garden Seeds Market utfärda en kreditnota. Kreditnotan i original och dess kopia ska skickas till kunden genom ett prioriterat rekommenderat brev. Kunden återlämnar en undertecknad kopia av kreditfakturan genom ett rekommenderat brev. Efter butiken tar emot den undertecknade kreditnotan ska butiken återbetala det belopp som ska betalas till det bankkonto som anges av kunden inom sju arbetsdagar.

15. Efter mottagandet av försändelsen från ett post- eller kurirföretag bör kunden kontrollera att försändelsen inte har skadats under leverans. Garden Seeds Market rekommenderar att särskilt uppmärksamma tejp och plomber som skyddar försändelsen. Om försändelsen har kommit fram skadad eller om plomber eller tejp har avlägsnats bör kunden vägra att ta emot försändelsen, upprätta ett protokoll om skadan i närvaro av kuriren och kontakta säljaren (Garden Seeds Market) så snart som möjligt. Om kunden inte bekräftar en skada eller en saknad vara vid mottagande av varor som omfattas av beställningen kan det ha en negativ effekt på alla klagomål som kunden vill lämna in i framtiden avseende varor som har skadats eller stulits under leverans.

16. All information som publiceras i nätbutiken Garden Seeds Market utgör inte något anbud i den mening som avses i civillagen. När kunden placerar en beställning genom webbplatsen lämnar kunden in köpbud för en produkt enligt de villkor som anges på sidan med produktbeskrivningen.

17. Nätbutiken Garden Seeds Market förbehåller sig rätten att vägra att genomföra en order om erfarenheten av samarbete med kunden visar att denne är insolvent eller opålitlig.

18. Företaget Świat Kwiatów Marcin Sikora med säte på: ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa, Polen är ansvarigt för den kunddatabas som behandlas av nätbutiken Garden Seeds Market. Kundens uppgifter används i syfte att genomföra beställningar och de kan därför överlämnas till enheter som ansvarar för avsändning av varor till kunder och, vid avbetalningsköp, till institutioner som deltar i köpet. Kunderna har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och ändra dem. Personuppgifter lämnas frivilligt.

19. Kunden samtycker till att ange sin e-postadress till företaget: Świat Kwiatów Marcin Sikora med säte i Warszawa, Polen och samtycker till att personuppgifterna behandlas av nätbutiken Garden Seeds Market i syfte att genomföra en opinionsundersökning om butiken (enligt lagen av den 28 augusti 1997 om skydd av personuppgifter).

21. Dessa föreskrifter fastställer regler för användning av nätbutiken Garden Seeds Market. Att lämna och bekräfta en order innebär att kunden godkänner reglerna och informationerna i dessa Föreskrifter.

22. Professionella enheter, definierade i fröproduktionslagen av den 9 november 2012 (Polish Journal of Laws - Dz. U. 2021, punkt 129), är skyldiga att informera butiken om sin status senast på inköpsdagen. Underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet leder till att den angivna enheten kvalificeras som icke-professionell i den mening som avses i ovannämnda lag.

Betalning

Innan du köper i vår butik se vänligen till att du har ett tillräckligt saldo på ditt konto för att betala för köpta varor och för relevanta leveranskostnader.

Tillgängliga betalningsmetoder: PayPal (föredragen, garanterar snabbast leverans), kreditkort, banköverföring.

Betalningen ska göras inom 4 dagar från köpdatumet.

Leverans

Alla våra frön packas omsorgsfullt i kuvert med bubbelplast eller fodrade kuvert som minskar i betydande grad risken att frön skadas (t.ex. av en stämpelmaskin).

Varje försändelse skickas senast 2 arbetsdagar efter mottagandet av betalningen.

Frön levereras av Poczta Polska i form av en prioriterad försändelse med en beräknad leveranstid på mellan 3 och 13 arbetsdagar. Övriga varor levereras genom ett kurirföretag med en beräknad leveranstid på mellan 2 och 10 dagar i enlighet med det som anges i avsnittet Frakt och leverans.

Alla försändelser, vare sig de skickas med Poczta Polska eller ett kurirföretag, registreras för att öka leveranssäkerhet och tillförlitlighet. 

Returer och klagomål

Köparen har rätt att returnera oanvända och oöppnade inköpta varor inom 14 dagar, köparen är dock skyldig att betala kostnaderna för returförsändelsen.

Klagomål ska lämnas in skriftligen via e-post. Brev med klagomål ska innehålla följande uppgifter: köparens uppgifter (förnamn och efternamn, kundnummer), namn för den vara (de varor) som är föremål för klagomålet, orsaken till klagomålet och, om möjligt, fotografier av de varor som föremål för klagomålet med ett synligt partinummer.